Společnost se zahraniční účastí hledá auditora

Společnost se zahraniční účastí a obratem cca 150 mil. Kč hledá auditora na prověření výsledků za aktuální účetní rok 2018.  S ohledem na německého společníka společnost požaduje i znalost německých účetních a daňových předpisů, resp. znalosti jejich odlišností od českých zákonů a předpisů a schopnost objasnění existujících rozdílů.

Společnost požaduje také vypracování Přílohy k závěrce, a to v české i v německé verzi.

Zvláštní náročnost spočívá v krátkosti termínů na vlastní provedení auditorských prací, které musí být ukončeny vždy už do poloviny ledna, přičemž účetní období společnosti končí k 31.prosinci.

Kontaktní osoba: Vladimír Fišer, jednatel, tel.: 242 444 565, e-mail: fiser@bohemiakombi.cz