Společná konference "Corporate Governance"

Ve čtvrtek 20. září 2018 se uskuteční konference „Corporate Governance“. Pořadateli akce jsou kromě Nejvyššího kontrolního úřadu také Komora auditorů ČR, Český institut interních auditorů, Ministerstvo financí ČR a Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Na konferenci budete mít příležitost seznámit se s Kodexem správy a řízení společností ČR, který vydává Institut členů správních orgánů.

Seminář se bude konat v prostorách NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7. Členům Komory auditorů bude účast na semináři započtena do KPV. Seminář je zdarma.

Pozvánku na konferenci s programem naleznete zde. Přihlásit se můžete zde.