Sněm auditorů KA ČR v roce 2020

Poznamenejte si do diářů: ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se uskuteční XXVII. sněm auditorů KA ČR. Další informace a způsob přihlašování na sněm budou včas zveřejněny na webu a v časopise Auditor.