Sněm auditorů KA ČR v roce 2022

Poznamenejte si do diářů: v pondělí 14. listopadu 2022 se uskuteční XXVIII. sněm auditorů KA ČR. Další informace a způsob přihlašování na sněm budou včas zveřejněny na webu a v časopise Auditor.