Sněm auditorů – prezidentkou Komory auditorů ČR je opět Irena Liškařová

V úterý 20. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXVI. sněm Komory auditorů ČR, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu. Auditoři volili polovinu, tj. 7 členů výkonného výboru, 11 členů dozorčí komise a 7 členů kárné komise.

Členové výkonného výboru ze svého středu zvolili opětovně prezidentkou Irenu Liškařovou, již potřetí za sebou. Znovu zvoleni do stejné pozice byli také první viceprezident Jiří Pelák a viceprezident Pavel Kulhavý. Novým předsedou dozorčí komise se stal Jiří Viktorin a předsedkyní kárné komise Hana Mužátková.

V sekci pro členy najdete usnesení sněmu, priority činnosti KA ČR na období 2019 – 2020 a výsledky voleb do výkonného výboru, dozorčí komise a kárné komise.

Tisková zpráva