Seznam ostatních akcí a činností, jejichž započtení do KPV podléhá, podle § 2 odst. 4 písm. e) Vnitřního předpisu KA ČR pro KPV, schválení Výkonným výborem KA ČR

Do účasti na KPV nelze započítat tyto aktivity:

 • účast na sněmu auditorů;
 • nekontrolovatelné samostudium (netýká se e-learningových kurzů garantovaných KA ČR podle § 2 odst.4 písm. d) - ten je považován za řízenou a kontrolovatelnou formu samostudia);
 • účast na zasedání výboru KA ČR;
 • účast na zasedání zahraničních výboru (FEE);
 • vyplňování dotazníků;
 • odborné konzultace s právníky, daňovými poradci;
 • obecné počítačové kurzy (textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační aplikace);
 • běžné jazykové kurzy.


Do účasti na KPV lze započítat tyto aktivity:

 • setkání zástupců volených orgánů s auditory;
 • školení na aplikační software pro vedení spisu auditora;
 • příprava testů k písemným zkouškám + oponentury (jedná se o auditorské zkoušky);
 • práce zkušebních komisařů KA ČR (při auditorských zkouškách).


Výše uvedený seznam (platný od 11. 5. 2009) prověřil na svém zasedání dne 30.11.2015 Výbor pro KPV, potvrdil jeho aktuálnost a upřesnil zařazení některých aktivit.

Aktualizovaný seznam vzal dne 7. 12. 2015 Výkonný výbor KA ČR na vědomí bez připomínek.