Seznam odborných institucí, které jsou odsouhlaseny výkonným výborem KA ČR

Zněním § 2 odst. 4 Vnitřního předpisu pro kontinuální vzdělávání auditorů (dále jen „Směrnice pro KPV“) byla nově zavedena podmínka pro započtení účasti auditora na KPV.

V případě, že absolvovaná vzdělávací akce  - podle písm. b) a f) § 2 odst. 4 - byla pořádána nebo organizována jinou odbornou institucí, musí být - pro účely započtení do KPV od roku 2017 - tato „jiná odborná instituce“ odsouhlasena výkonným výborem KA ČR.

V návaznosti na četné dotazy auditorů ve vztahu k novelizovanému ustanovení Směrnice pro KPV, která je platná od 1. 1. 2017, zpracoval Výbor pro KPV k výše uvedeným novým pravidlům upřesňující informace, které naleznete zde .

Seznam odborných institucí, které jsou výkonným výborem odsouhlaseny

aktualizováno ke dni 19. 6. 2018
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
1. VOX a. s.
KDP ČR (Komora daňových poradců ČR)
INTEGRA CENTRUM s. r. o.

SÚ (Svaz účetních České republiky, z.s.)

členské spolky SÚ:
         Komora certifikovaných účetních, z.s.
         Svaz účetních Hradec Králové, z.s.                   
         Svaz účetních Jihlava, z.s.
BRZO - Ing. Zdenka Brzobohatá
KODAP, s.r.o.
NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o.
Studio W s.r.o.
TSM, spol. s r. o.
ANAG, spol. s r. o.
ACHA obec účtuje s.r.o.
Sdružení účetních a daňových poradců, z. s.
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.
Účetní Portál a.s.
ODBORCONSULT-D - Olga Tučková
Ing. Ingrid Běhounková (Ing. Pavel Běhounek)
Videolektor.cz s.r.o. - upozorňujeme na podmínky započtení on-line kurzů do KPV auditorů podle vnitřní směrnice pro KPV § 2 odst. 3 písm. f) a podle § 3 odst. 3 písm. d) a písm. e).
ACCONT Consulting, s.r.o.
Aliaves & Co., a.s.
MANERA CONSULTA, s.r.o.