Setkání s předsedou Nejvyššího správního soudu Karlem Šimkou

Ve čtvrtek 6. října proběhne další z inspirativních setkání se zajímavou osobností, které společně pořádají KA ČR a KDP ČR.
Tentokrát se můžete setkat s JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, PhD., LL.M., který byl v únoru tohoto roku jmenován předsedou Nejvyššího správního soudu.
Přihlásit se můžete zde.
Podrobnosti naleznete zde.

6912
6909