Setkání s osobností

Cena pro ostatní.
 

990 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

AKCE JE URČENA VÝHRADNĚ ČLENŮM KOMORY AUDITORŮ A ČLENŮM KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ.

Cílem setkání je zprostředkovat daňovým poradcům a auditorům názory významné osobnosti, která ovlivňuje ekonomické prostředí v České republice, což se dotýká i profesí daňových poradců a auditorů. Koncept akce je postaven na moderované diskusi, kterou vede Ing. martin Tuček, daňový poradce a auditor a současně bývalý prezident Komory daňových poradců ČR. Debata se přitom dotkne odborných témat, ale má také neformální přesah, týkající se názorů a životních zkušeností pozvané osobnosti. Formát akce předpokládá aktivní zapojení účastníků do diskuse, součástí je i společenská část a neformální setkání účastníků u sklenky vína na závěr akce.


Pozvaná osobnost: Ing. Jiří Rusnok, guvernér České národní banky

Termín:  10. 9. 2020

Čas konání:  15:30 - 18:00 hod.

Časový harmonogram:

  • 15:30 - 16:00     příchod účastníků
  • 16:00 - 17:30    vlastní odborný program a diskuse
  • 17:30 - 18:00 společenské setkání s občerstvením a sklenkou vína


Místo konání: zasedací místnost společnosti Ernst&Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 (vchod přes nákupní centrum Florentinum, vchod D.) Účastníci akce se ohlásí na recepci E&Y; odkud bude k zasedací síni umístně navigace.

Dopravní spojení - orientační mapa
  • tramvají – zastávka Bílá labuť - linky 8, 3, 24, 14; projít průchodem nákupního centra Florentinum
  • metrem – trasa B, C – stanice FLORENC - výstup do ulice Sokolovská nebo do ulice Na Florenci

Parkování:

S ohledem na ztížené možnosti parkování v centru Prahy, doporučujeme využít pražskou MHD.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 71420

Účastnický poplatek: 990,- Kč vč. DPH

(zahrnuje plnou účast na setkání a občerstvení v průběhu akce)  Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce nebo číslem objednávky. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.