Setkání auditorů se členy volených orgánů KA ČR

V úterý 8. ledna od 15 hod. proběhne setkání zástupců volených orgánů s auditory a asistenty auditora na téma "praktické problémy auditora".

Na 4. února opět od 15 hod. komora připravuje další setkání, jehož téma bude teprve upřesněno. On-line přihlašování bude spuštěno v lednu.

Obě akce jsou zdarma, přihlašovat se můžete obvyklým způsobem, jako na vzdělávací akce.