Setkání auditorů a asistentů auditora s vedením Komory na téma Nová zpráva auditora

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 16


AKCE JE ZDARMA, JE URČENA VÝHRADNĚ ČLENŮM KOMORY AUDITORŮ ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.


Lektoři:

Ing. Irena Liškařová, auditorka, prezidentka KA ČR

Ing. Jiří Pelák, Ph.D., auditor, viceprazident KA ČR

Ing. Tomáš Brumovský, auditor, člen výkonného výboru KA ČR


Místo konání:  Vyškov, Cukrovarská 480, hotel SELSKÝ DVŮR

GPS:49°16′23.33″ N 16°59′46.94″ E


Termín konání:  2. 10. 2017 (odpoledne)

Čas konání:  15:00 - 18:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny

Variabilní symbol: 70317