Setkání auditorů a asistentů auditora s vedením Komory na téma Nová zpráva auditora

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 24

Lektoři:

Ing. Irena Liškařová, auditorka, prezidentka KA ČR

Ing. Pavel Kulhavý, auditor, člen výkonného výboru KA ČR

Ing. Tomáš Brumovský, auditor, člen výkonného výboru KA ČR


Místo konání:  Karlovy Vary, hotel Lafonte, Majakovského 29 (pozvánka vč. programu zde)
Termín konání:  30. května 2018 (odpoledne)

Čas konání:  15:00 - 18:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny

Variabilní symbol: 69718


Akce je ZDARMA - pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem)

Cena pro ostatní: AKCE JE URČENA VÝHRADNĚ ČLENŮM KOMORY AUDITORŮ ČR.