Setkání auditorů a asistentů auditora s prezidiem Komory v Plzni

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 17

Místo konání:  PLZEŇ

Hotel Central, Nám. Republiky 33, Plzeň

Termín konání:  25. dubna 2023 - DOPOLEDNE

Čas konání:  10:00 - 13:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny

Variabilní symbol: 64723


Setkání se zúčastní:

doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D., prezident

Ing. Milan BLÁHA, první viceprezident

Ing. Hana MUŽÁTKOVÁ, viceprezidentka


Akce je ZDARMA - pro členy Komory - auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (pro přihlášení na akci je nutno použít přihlašovací údaje)

AKCE JE URČENA VÝHRADNĚ ČLENŮM KOMORY AUDITORŮ ČR.