Schůzka auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky

Ve dnech 23. – 25. května se v Českém Krumlově uskutečnilo dvanácté každoroční setkání představitelů auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky (V4).  Jednání se zaměřilo na aktuální témata, jako jsou veřejný dohled nad národními profesními organizacemi, malé a střední auditorské společnosti a legislativní návrhy Evropské unie týkající se změn v regulaci auditorské činnosti v Evropské unii. Zejména se jedná o návrhy, které by měly omezit pravomoci samosprávných profesních komor, umožnit vstup volného investičního kapitálu do auditorských firem, zavést absolutní zákaz poskytování neauditorských služeb auditory, povinou rotaci auditorů, apod.
Prezident Federace evropských účetních (FEE) Philip Johnson a viceprezident FEE Petr Kříž informovali nejen o probíhajícím procesu projednávání uvedených návrhů v Evropské komisi a Evropském parlamentu, ale rovněž o stanoviscích FEE k těmto návrhům.

Schůzky se zúčastnili viceprezident maďarské komory auditorů pro zahraniční záležitosti Ferenc Eperjesi, členové výkonné rady polské komory auditorů Maria Rzepnikowska a Krzysztof Burnos, prezident slovenské komory auditorů Ondrej Baláž a člen prezidia Ľuboš Vančo, prezident Federace evropských účetních (FEE) Philip Johnson a viceprezident FEE Petr Kříž.  Hostitelskou Komoru auditorů ČR reprezentovali prezident Petr Šobotník, viceprezidenti Ladislav Mejzlík a Jiří Ficbauer, místopředseda dozorčí komise Michal Hora, předseda kárné komise Jiří Vrba a ředitel úřadu Jiří Mikyna.

Příští setkání auditorských komor zemí V4 se bude konat v roce 2013 na Slovensku.
 
Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. Povinné audity účetních závěrek mohou podle tohoto zákona provádět pouze auditoři mající oprávnění a zapsaní v v seznamu auditorů a auditorských společností vedeném Komorou auditorů.

K dnešnímu datu Komora registruje 1348 auditorů, 364 auditorských společností a 837 asistentů auditora, jejichž seznam je veřejně přístupný na webových stránkách. Komora auditorů je členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).