Ruší se zkouška Auditing I.

Na základě rozhodnutí prezidia KA ČR v návaznosti na vyhlášení stavu nouze vládou ČR se ruší dílčí část auditorské zkoušky Auditing I., která se měla uskutečnit dne 3. dubna 2020.

 

Platby budou všem účastníků vráceny zpět na účet, ze kterého byly uhrazeny.