Rozpočet KA ČR na rok 2018

Sněm Komory auditorů ČR, který se konal 21. listopadu 2016, uložil Výkonnému výboru sestavit rozpočet komory na rok 2018 a tento rozpočet zveřejnit do konce listopadu na webových stránkách komory.
Výkonný výbor připravil návrh rozpočtu, který na webu předložil auditorům k připomínkám. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky do stanoveného data 5. listopadu nepřišly, zůstává rozpočet na rok 2018 totožný se zveřejněným návrhem. Výkonný výbor pouze drobně upřesnil  důvodovou zprávu k rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet na rok 2018 s důvodovou zprávou a průběžné výsledky hospodaření v roce 2017 s důvodovou zprávou jsou v části Pro členy.