Řízení kvality externího a interního auditu

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

REGISTRACE BYLA UKONČENA

Místo konání:  Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 2, Praha 7


Termín konání:
  26. 9. 2019

Čas konání:  9.00 - 13.00

Prezence od 8.30

Počet hodin pro zápočet do KPV:
  4 hodiny

Variabilní symbol: 70619


Program konference:

9:00  Zahájení

Úvodní slovo:

  • Miloslav Kala (prezident NKÚ)
  • Irena Liškařová (prezidentka KA ČR)
  • Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA)
  • Pavel Racocha (prezident RVDA)
  • Tomáš Vyhnánek (náměstek ministryně financí ČR)

Odborná vystoupení:

  • Miroslav Brabec (místopředseda dozorčí komise KA ČR)
  • Zdeňka Drápalová (členka kontrolního výboru RVDA)
  • Petr Švub (předseda Kontrolní komise ČIIA)
  • Tomáš Vyhnánek (náměstek ministryně financí ČR)

Předpokládané ukončení v 13.00

Změna programu vyhrazena.