Připomínková řízení k návrhům právních předpisů

V této části uvádíme písemná stanoviska Komory auditorů ČR k vybraným návrhům zákonů a vyhlášek. Aby bylo zřejmé, k jakému znění návrhu se Komora vyjadřovala, uvádíme i znění příslušného návrhu. Upozorňujeme, že uvedené návrhy předpisů nejsou v konečné podobě a slouží výhradně pro informaci auditorů.

K připomínkám KAČR předloženy předpisy

  • V současné době jsme neobdrželi žádný právní předpis k připomínkování. 

Připomínky KAČR k předloženým návrhům předpisů

Návrhy předpisů bez připomínek KAČR
Archiv připomínek KA ČR