Příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky

V sekci Metodická podpora byly do dokumentu „Příklady zpráv auditora s nemodifikovaným výrokem“ přidány dva nové příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky.
První z těchto příkladů (v dokumentu označený jako příklad F) je připraven pro situaci, kdy konsolidující účetní jednotka není kotovanou účetní jednotkou ani subjektem veřejného zájmu, druhý z příkladů (v dokumentu označený jako příklad G) vychází ze situace, kdy konsolidující účetní jednotka je kotovanou účetní jednotkou a je subjektem veřejného zájmu.