Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2016 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS za rok končící 31. prosincem 2016 a dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle IFRS v angličtině naleznete na externích webových stránkách společnosti Deloitte zde:

V českém jazyce je k dispozici pouze příklad účetní závěrky "Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2016", který lze stáhnout na externích webových stránkách společnosti Deloitte zde:

Tyto dokumenty nejsou určeny pro další šíření či zveřejňování a je důležité se seznámit s pravidly pro jejich použití, které jsou na internetových stránkách zveřejněny.

Další informace na externích webových stránkách společnosti Deloitte zde.