Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2011 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS za rok končící 31. prosincem 2011 a dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle IFRS v angličtině i dalších jazycích naleznete na internetových stránkách http://www.iasplus.com/fs/fs.htm.

Z uvedených dokumentů byl do českého jazyka přeložen pouze příklad účetní závěrky, který lze stáhnout zde, ke stažení je však nutné se registrovat.

Příklad účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS za rok končící 31. prosincem 2010 a dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle IFRS lze stáhnout zde:

Tyto dokumenty nejsou určeny pro další šíření či zveřejňování a je důležité se seznámit s pravidly pro jejich použití, které jsou na internetových stránkách zveřejněny.