Pražská záchranná služba poptává auditora dotace

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, ič: 00638927, poptává kontrolu hospodaření se státní dotací pro rezidenční místa vzdělávacího programu nelékařských zdravotnických pracovníků Urgentní medicína.

Vzhledem k tomu, že dotace přesáhla 500 tis. korun, požaduje Ministerstvo zdravotnictví ČR, jakožto správce dotace, zajistit kontrolu hospodaření s touto dotací prostřednictvím externího auditora zapsaného v rejstříku auditorů KA ČR. Celkový objem dotace, 1 764 tis. korun, byl použit výhradně na platové prostředky rezidentů.

Kontakt: Radomír Vlk, tel.: 604 631 095, e-mail: radomir.vlk@zzshmp.cz