Pražská společnost poptává vypracování zprávy auditora

Společnost ABV klima s.r.o., Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9, ič 26742977, poptává vypracování zprávy auditora, který ověří dokumentaci k dovozu zařízení a prohlášení o shodě k dovezenému zařízení.

Povinnosti dovozců zařízení ze zemí mimo EU vyplývající z čl. 14 nařízení (EU) 517/2014:

  • Prohlášení o shodě
    Prohlášení o shodě je nutné předložit celním úřadům při uvedení zařízení na trh. Vzor prohlášení o shodě je Přílohou I nařízení (EU) 517/2014.

  • Dokumentace
    Dovozce uchovává dokumentaci k zásilce podle čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/879 po dobu 5 let.

  • Ověřovací dokument
    Dovozce má povinnost podle čl. 14 odst. 2 nechat ověřit každý rok dokumentaci a prohlášení o shodě za předchozí kalendářní rok u nezávislého auditora. Auditor ověří, zda dokumenty o dovozu zařízení souhlasí s kvótou uvedenou v F-gas portálu. Auditor musí být akreditován podle směrnice 2003/87/ES nebo akreditován k ověřování finančních výkazů (auditoři podle zákona č. 254/200 Sb. zákona o auditech a jsou sdruženi v Komoře auditorů ČR www.kacr.cz).


Kontaktní osoba: Ing. Pavel Tománek, tel.: 608 267 815, e-mail: p.tomanek@abvklima.cz