Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 18

  

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

27. února - 3. března 2017

Variabilní symbol:

60517

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  Kč 8470 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní:
Kč 11293 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

35

Program:

27. února 2017
pondělí

10:00 – 13:00 (3 hod.)
Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.

14:00 - 19:00  (5 hod.)

Pracovní právo
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.


28. února 2017

úterý

11:00 - 13.00 (2 hod.)

Insolvenční řízení
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

14:00 – 19:00 (5 hod.)

Základní pojmy rekodifikace (část první NOZ)
Závazky - obecná část
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

1. března 2017
středa

9:00 - 12:00 (3 hod.)
Právo duševního vlastnictví       
prof. JUDr. Martin Boháček,CSc.

13:00 - 18:00 (5 hod.)
Obchodní korporace           
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.


2. března 2017
čtvrtek

8:00 - 10:00 (2 hod.)
Cenné papíry
JUDr. Radim Kříž

10:00 – 13:00 (3 hod.)

Akciová společnost           
JUDr. Radim Kříž   

14:00 - 16:00 (2 hod.)
Akciová společnost       
JUDr. Radim Kříž

3. března 2017                 
pátek  
                  
8:00 – 13:00 (5 hod.)
Závazky – zvláštní část   
Jednotlivé typy smluv
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.
  
Změna programu vyhrazena.       

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.

Komora auditorů ČR upozorňuje uchazeče ve zkouškovém systému, že došlo od května 2015 s okamžitou platností, k aktualizaci Sborníku materiálů ke zkoušce auditora.