Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

13 552 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 13

 Místo konání:  Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 6. - 10.6. 2022

Variabilní symbol akce: 61522

Počet hodin pro zápočet do KPV:  35 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 10.164,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 13.552,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

PROGRAM KURZU

6. června 2022
pondělí

10:00 - 13:00 (3 hod.)

Základní pojmy občanského práva

Závazky - obecná část

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

 

14:00 – 17:00 (3 hod.)

Úvod do obchodních korporací

Osobní společnosti

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

 

7. června 2021
úterý
08:00 – 14:00 (6 hod.)

Pracovní právo včetně aspektů sociálního zabezpečení
Ing. Mgr. Eliška Kačírková, Ph.D.

 

15:00 – 17:00 (2 hod.)
Společnost s ručením omezeným

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.


8. června 2021

středa

08:00 - 10:00 (2 hod.)

Cenné papíry

JUDr. Radim Kříž, Ph.D. 

10:00 – 13:00 (3 hod.)

Akciová společnost                
JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

14:00 - 16:00 (2 hod.)
Akciová společnost     
JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

 

9. června 2021

čtvrtek

08:00 – 12:00 (4 hod.)

Insolvenční řízení

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

 

13:00 – 17:00 (4 hod.)
Právo duševního vlastnictví

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

 

 10. leden 2021          

pátek                        
08:00 – 14:00 (6 hod.)

Závazky – zvláštní část

(Jednotlivé typy smluv)

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

 


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.