Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín:  30.8.. - 3. 9. 2021

Variabilní symbol akce: 61521

Počet hodin pro zápočet do KPV:  35 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.470,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11.293,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


P  R O G R A M   KURZU  „PRÁVO V PODNIKÁNÍ

(61521)

 

30. srpna 2021
pondělí

9:00 - 13:00 (4 hod.)

Základní pojmy občanského práva

Závazky - obecná část

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D. 

14:00 – 17:00 (3 hod.)

Insolvenční řízení

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

 

31. srpna 2021
úterý
08:00 – 13:00 (5 hod.)

Obchodní korporace                         
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. 

14:00 – 17:00 (3 hod.)
Právo duševního vlastnictví

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.


01. září 2021

středa

08:00 – 13:00 (5 hod.)

Závazky – zvláštní část         

(Jednotlivé typy smluv)

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D.

14:00 - 17:00  (3 hod.)
Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění                               
Ing. Mgr. Eliška Kačírková, Ph.D.

 

02. září 2021

čtvrtek

08:00 - 10:00 (2 hod.)

Cenné papíry

JUDr. Radim Kříž, Ph.D. 

10:00 – 13:00 (3 hod.)

Akciová společnost               
JUDr. Radim Kříž, Ph.D. 

14:00 - 16:00 (2 hod.)
Akciová společnost   
JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

 

 

03. září 2021             

pátek                       
08:00 – 13:00 (5 hod.)

Pracovní právo
Ing. Mgr. Eliška Kačírková, Ph.D.

 

            

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.