Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín:  2. - 6. 9. 2019

Variabilní symbol akce: 61519

Počet hodin pro zápočet do KPV:  35 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.470,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11.293,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Program:

2. září 2019
pondělí
10:30 – 12:30; 13:00 – 14:00 (3 hod.)
Insolvenční řízení
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

14:00 - 18:00  (4 hod.)
Základní pojmy občanského práva
Závazky - obecná část
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

3. září 2019
úterý
08:00 - 13.00 (5 hod.)

Pracovní právo
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.

14:00 - 17:00 (3 hod.)
Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění           
doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.

4. září 2019
středa
8:00 - 13:00 (5 hod.)

Obchodní korporace           
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

14:00 – 17:00 (3 hod.)
Právo duševního vlastnictví
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

5. září 2019
čtvrtek
8:00 - 10:00 (2 hod.)

Cenné papíry
JUDr. Radim Kříž

10:00 – 13:00 (3 hod.)
Akciová společnost           
JUDr. Radim Kříž   

14:00 - 16:00 (2 hod.)

Akciová společnost       
JUDr. Radim Kříž

6. září 2019                 
pátek                     
8:00 – 13:00 (5 hod.)

Závazky – zvláštní část   
(Jednotlivé typy smluv)
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.
 
Změna programu vyhrazena.       

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.