Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 13

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 25. 2. - 1. 3. 2019

Variabilní symbol akce: 60519

Počet hodin pro zápočet do KPV:  35 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.470,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 11.293,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

Program:

25. února 2019

pondělí

08:00 – 13:00 (5 hod.)
Pracovní právo
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.

14:00 - 17:00  (3 hod.)
Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.


26. února 2019
úterý

08:00-13.00(5hod.)
Obchodní korporace   
JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.

14:00 – 17:00 (3 hod.)
Právo duševního vlastnictví
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.


27. února 2019
středa

10:00 - 13:00 (3 hod.)
Insolvenční řízení
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.

14:00 - 18:00 (4 hod.)
Základní pojmy občanského práva
Závazky - obecná část
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.


28. února 2019
čtvrtek

8:00 - 10:00 (2 hod.)
Cenné papíry
JUDr. Radim Kříž

10:00 – 13:00 (3 hod.)
Akciová společnost   
JUDr. Radim Kříž   

14:00 - 16:00 (2 hod.)
Akciová společnost   
JUDr. Radim Kříž


1. března 2019
pátek

8:00 – 13:00 (5 hod.)
Závazky – zvláštní část   
(Jednotlivé typy smluv)
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.