Právo v podnikání

Cena pro ostatní.
 

11 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN:   19. - 22. května 2014

Variabilní symbol:

605214

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  Kč 8470 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní:
Kč 11293 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

35

Program:

19. května 2014   
pondělí

08:00-11:00
Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění        
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.

11:00-13.00
Insolvenční řízení           
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.
   
14:00 – 19:00
Základní pojmy rekodifikace (část první NOZ)
Závazky - obecná část
doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.


20. května 2014   
úterý

8:00-13:00
Závazky – zvláštní část   
Jednotlivé typy smluv
JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.

14:00 – 17:00
Právo duševního vlastnictví       
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.21. května 2014   
středa

8:00 – 13:00
Pracovní právo                               
JUDr. Milena Soušková, Ph.D.
   
14:00 – 19:00
Obchodní korporace           
Mgr. Ing. Radek Neděla

   

22. května 2014
   
čtvrtek

8:00 – 13:00
Akciová společnost           
JUDr. Radim Kříž   

14:00-16:00
Cenné papíry               
JUDr. Radim Kříž            

Změna programu vyhrazena.