Poznatky z oddělení kontroly kvality KA ČR k vybraným ISA

Cena pro ostatní.
 

897 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Lektorka: Ing. Jana Gebauerová,  LL.M., auditorka, daňová poradkyně a předsedkyně Dozorčí komise Komory auditorů ČR

Místo konání:  Praha, Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání:  19. 3. 2018 (odpoledne)

Čas konání:  15:00 - 18:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  3 hodiny

Variabilní symbol: 63218

Cena:

cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 676,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 897,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech http://www.kacr.cz/organizacni-a-storno-podminky .