Povinnosti auditorů v prevenci praní peněz

Cena pro ostatní.
 

1 704 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y

Autor:  Ing. Stanislav Staněk, auditor, předseda výboru pro regulaci a rozvoj profese, člen výkonného výboru KA ČR

OBSAH A CÍL KURZU:

Kurz pro auditory, jejich asistenty a další zaměstnance, jehož cílem je zvýšit povědomí auditorů a jejich zaměstnanců o prevenci praní peněz a vysvětlit povinnosti, které v této oblasti mají. Kurz má také auditorům pomoci plnit povinnost každoročního školení zaměstnanců, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody.

Po krátkém vysvětlení, proč se prevencí praní peněz zabýváme, kurz vysvětluje základní pojmy používané předpisy v této oblasti. Další část e-learningu pak prochází povinnosti auditorů v prevenci praní peněz. Pozornost je věnována klíčovým povinnostem z hlediska rizik, tedy povinnosti identifikace a kontroly klienta, posouzení rizikovosti klienta a posouzení rizikovosti poskytovaných služeb. Je vysvětlen také postup auditorů při oznamování podezřelého obchodu. Závěrečná část pak odkazuje i na další metodické materiály k tomuto tématu.

 


Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:  968,- Kč vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: 1.704 Kč vč. 21% DPH

Počet hodin pro zápočet do KPV: 5 hodin, pokud byl úspěšně absolvován závěrečný test.

POZOR!! Přístupové údaje jsou zasílány z e-mailové adresy rentel@rentel.cz

http://www.akreditovanekurzy.cz/studujici