Poslední možnost - nominujte kandidáty do orgánů KA ČR do 30. září

Letošní listopadový sněm bude volit:

  • sedm členů a šest náhradníků do výkonného výboru,
  • jedenáct členů a čtyři náhradníky do dozorčí komise,
  • sedm členů a tři náhradníky do kárné komise a
  • v doplňovacích volbách jednoho člena a dva náhradníky do volební komise.


Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů, včetně vzoru pro navrhování na dvou lístcích, naleznete zde.

Návrhy na kandidáty je třeba v souladu s § 3 odst. 1 Volebního řádu předat volební komisi na adresu Komory auditorů ČR (Opletalova 55, 110 00 Praha 1) nejpozději 30. září. Při zaslání poštou je rozhodující datum uvedené na poštovním razítku, v ostatních případech je to datum doručení na komoru.

Od posledních voleb také platí možnost navrhovat kandidáty na dvou kandidátních lístcích. Do jednoho formuláře doplní navrhovatel iniciály kandidáta a svůj podpis a do druhého vyplní příslušné údaje a podpis sám kandidát.

Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR. Do voleného orgánu komory podle § 32 odst. 2 zákona o auditorech může být zvolen statutární auditor, který nemá v době konání voleb pozastavený výkon auditorské činnosti.

V letošních listopadových volbách se bude naposledy volit plný počet členů DK a KK a podle § 6 a 7 statusu bude šest členů DK a čtyři členové KK s nejvyšším počtem hlasů zvoleno na období čtyř let, ostatních pět členů DK a tři členové KK budou voleni na dva roky, od r. 2024 bude i do komisí volena vždy jen polovina členů a volby budou vyhlašovány každé dva roky, jak je tomu již nyní u voleb členů výkonného výboru.