Poptávka přezkoumání hospodaření USC Dolní Nivy

Územně samosprávní celek Obec Dolní Nivy, IČO: 00259306, poptává zpracování kompletního auditu hospodaření obce za rok 2019. Audit hospodaření musí být proveden v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků. Předmět a hlediska přezkoumání musí být v souladu s § 2 a 3 uvedeného zákona. Závěrem provedeného auditu musí být zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření s náležitostmi dle § 10 téhož zákona.

Nabídky zasílejte do 31. ledna 2020 na níže uvedený e-mail.

Závěrečná zpráva o provedeném auditu musí být objednateli předána nejpozději do 31. května 2020.

Kontakt pro upřesnění poptávky či doplnění informací: Bc. Jana Kožíšková, tel.: +420 601 317 859, e-mail: janna.koziskova@gmail.com.