Poptávka po konzultaci auditora

Soukromá osoba s bydlištěm v Praze poptává konzultaci auditora o hospodaření SVJ. Zde naleznete popis problémových postupů obstaravatele, který pro SVJ zajišťuje účetnictví. Tato poptávka se týká konzultací s autoritou v účetnictví ohledně těchto problémových postupů.

Je možné stanovisko auditora k uvedeným problémům vypracovat? Prosíme, sdělte též výši honoráře, který by byl za konzultaci požadován.

Kontakt: Ing. Pavel Podlešák, tel.: 603 425 348, e-mail: p.podlesak@volny.cz