Poptávka auditu vedení účetnictví SVJ

Milan Kucharský poptává audit vedení účetnictví SVJ. Ověření správnosti nastavené metodiky účtování s ohledem na platné zákony a předpisy. Ověření účetní uzávěrky 2016. Ověření správnosti provedení vyúčtování záloh služeb a příspěvků na správu domu a pozemku.

Kontakty: tel.: 724 508 698, e-mail: milan.kucharsky@seznam.cz