Politické hnutí poptává vypracování zprávy auditora

 Politické hnutí Kozí alternativa ič:03206211 poptává vypracování zprávy nezávislého auditora k Výroční zprávě za rok 2017. Hnutí bylo v roce 2017 neaktivní, nemá žádné finanční toky, nulové účetní výkazy, jeho správa se nachází v Praze. Zprávu je třeba vypracovat do 1.4.2018.


Kontaktní osoba: Adéla Sochůrková, tel.: 722775524, e-mail: sochurkova.a@seznam.cz