Politické hnutí poptává auditorské služby

Politické hnutí Město lidem, ič 26598647, poptává auditorskou službu. Hnutí má pouze členské příspěvky a výdaj za auditora, případně nějaký kancelářský materiál. Nevlastní žádný majetek a nemá ani žádné dary od státu. Jedná se o malou skupinu vytvořenou jen pro komunální volby, na kterou se dle zákona o politic. stranách a hnutích vztahuje povinný audit.

Kontakt: Irena Hlušičková, tel.: 608 539 911, e-mail: irena.hlusickova@tiscali.cz