Politická strana z Jihlavy hledá auditora na rychlé vypracování auditu hospodaření za rok 2022

Malá strana velkých cílů z Jihlavy, IČO: 173 34 799, hledá auditora k vypracování auditu hospodaření strany za r. 2022, tedy o kontrolu účetní závěrky. Strana neměla žádné zisky ani výdaje. Záležitost značně spěchá.

Kontakt: předseda a statutární orgán: Bohumír Šlapal, tel.: 721 740 954, e-mail: sihanuk@email.cz