Doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015.
Doporučení je účinné od 1. února 2016 a je ke stažení zde.