Podnikové finance

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 18

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

27. - 30. listopadu 2018

Variabilní symbol:

61718

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

27. 11. 2018
úterý

8:00 – 12:00
Základní charakteristika finančního řízení podniku, riziko v investičním rozhodování
IngBarbora Rýdlová, Ph.D.

13:00 – 18:00
Varianty financování investic
Ing. František Poborský, Ph.D.

28. 11. 2018
středa

8:00 – 12:00
Finanční analýza
prof. Ing. Petr Marek, CSc.

13:00 – 18:00
Oceňování podniku
Ing. Rýdlová Barbora, Ph.D.

29. 11. 2018
čtvrtek

8:00 – 9:00
Finanční analýza
prof. Ing. Petr Marek, CSc.

9:00 – 12:00
Řízení oběžného majetku a krátkodobé financování
prof. Ing. Petr Marek, CSc.

13:00 – 15:00
Řízení oběžného majetku a krátkodobé financování
prof. Ing. Petr Marek, CSc.

15:00 – 18:00
Varianty financování investic
Ing. František Poborský, Ph.D.

30. 11. 2018
pátek

8:00 – 11:00
Vnější vztahy
doc. Ing. Marková Jana, CSc.

Změna programu vyhrazena.

Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.


Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.