Podnikové finance

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 17

 

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

28.11. - 1.12. 2017

Variabilní symbol:

61717

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

28. listopadu 2017       
úterý

8:00 – 12:00 (4 hod.)
Základní charakteristika finančního řízení podniku, riziko v investičním rozhodování
bude upřesněn

13:00 – 17:00 (4 hod.)
Finanční kritéria efektivnosti investic
bude upřesněn


29. listopadu 2017       
středa

8:00 – 13:00 (5 hod.)
Varianty financování investic                               
bude upřesněn


14:00 – 18:00 (4 hod.)
Finanční analýza           
prof. Ing. Marek Petr, CSc.   


30. listopad 2017       
čtvrtek

8:00 – 12:00 (4 hod.)
Oceňování podniku           
Ing. Rýdlová Barbora, Ph.D.

13:00 – 15:00 (2 hod.)
Finanční analýza           
prof. Ing. Marek Petr, CSc.   

15:00 – 17:00 (2 hod.)
Řízení oběžného majetku a krátkodobé financování           
prof. Ing. Marek Petr, CSc.   
                       

1. prosinec 2017
pátek       

8:00 – 10:00 (2 hod.)
Řízení oběžného majetku a krátkodobé financování       
prof. Ing. Marek Petr, CSc.   
                                               
10:00 – 13:00 (3 hod.)
Vnější vztahy               
doc. Ing. Marková Jana, CSc.

 

          


Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.