Podnikové finance

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 15

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 6. - 9. 8. 2019

Variabilní symbol akce: 61719

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.260,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9.680,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Program:

6. 8. 2019
Úterý

8:00 – 12:00
Základní charakteristika finančního řízení podniku, riziko v investičním rozhodování
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

13:00 – 17:00
Varianty financování investic
Ing. František Poborský, Ph.D.

7. 8. 2019
Středa

8:00 – 13:00
Finanční kritéria efektivnosti investic
Ing. František Poborský, Ph.D.

14:00 – 18:00
Finanční analýza
prof. Ing. Marek Petr, CSc.

8. 8. 2019
Čtvrtek

8:00 – 12:00
Oceňování podniku
Ing. Rýdlová Barbora, Ph.D.

13:00 – 15:00
Finanční analýza
prof. Ing. Marek Petr, CSc.

15:00 – 17:00
Řízení oběžného majetku a krátkodobé financování
prof. Ing. Marek Petr, CSc.

9. 8. 2019
Pátek

8:00 – 10:00
Řízení oběžného majetku a krátkodobé financování
prof. Ing. Marek Petr, CSc.

10:00 – 13:00
Vnější vztahy
doc. Ing. Marková Jana, CSc.

Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.