Pilotní školení měkkých dovedností

Výbor pro KPV připravil ve spolupráci s Lenkou Mrázovou, zkušenou mentorkou a koučkou, pro své členy školení z oblasti soft skills, na téma Vyjednávací strategie a techniky pro auditory. Školení se uskuteční 6. 12. a 13.12. 2023 od 10 do 15 hodin v prostorách komory. Přihlásit se můžete v sekci vzdělávání pro auditoryhttps://www.kacr.cz/skoleni-pro-auditory. Školení má omezenou kapacitu.