Petr Kříž je novým prezidentem FEE

Petr Kříž byl 17. prosince jmenován prezidentem Federace evropských účetních (FEE) na období let 2015–2016. Zastupujícím prezidentem se stal Edelfried Schneider z německé společnosti HLB Germany GmbH.

Petr Kříž je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Působil řadu let v orgánech Komory auditorů ČR, kterou v letech 2001–2004 vedl. V evropské federaci působí od poloviny 90. let, v uplynulém dvouletém období byl jejím zastupujícím prezidentem a od roku 2007 předsedal pracovní skupině FEE pro banky.

Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants sdružuje 47 profesních institucí účetních a auditorů z 36 evropských zemí. Petr Kříž je za 27 let existence federace prvním prezidentem ze zemí bývalého východního bloku.