PATRIA Kobylí a.s. poptává provedení povinného auditu

Společnost PATRIA Kobylí, a.s. ič 25532359, poptává provedení povinného auditu za rok 2020. Stávající auditorská společnost aktuálně nemůže vykonávat auditorskou činnost a zřejmě nebude moci včas a řádně dokončit povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2020. Proto PATRIA Kobylí poptává jiného auditora s možností spolupráce i v následujících letech, nejlépe na dobu neurčitou.

Kritériem pro výběr je, kromě ceny, také doba, za kterou bude auditor schopen provést audit inkriminovaného roku 2020, aby společnost stihla zákonné termíny např. pro schválení účetní závěrky valnou hromadou.

Činnost společnosti je z poloviny zemědělská a z poloviny výrobní. Společnost má přibližně 140 zaměstnanců, aktiva kolem 250 mil. korun a obrat kolem 200 mil. korun a plně vlastní dvě malé dceřiné společnosti. Více potřebných informací je k dispozici v poslední výroční zprávě.

Nabídky zasílejte do 3. března 2021.

Kontakt: Ing. Jiří Lunga, tel.: 606 711 552, e-mail: jiri.lunga@patriakobyli.cz