OPAKOVANÁ VÝZVA - navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 31. srpna

Volební komise na svém třetím zasedání 5. června provedla kontrolu návrhů kandidátů do volených orgánů komory a konstatovala, že všechny návrhy byly doručeny ve stanoveném termínu, tj. do 31. května 2018, a obsahovaly požadované údaje.

Vzhledem k tomu, že počet navržených kandidátů do Výkonného výboru, Dozorčí komise a Kárné komise byl do stanoveného termínu 31. května 2018 nedostatečný, rozhodla Volební komise prodloužit termín pro další navrhování kandidátů (v souladu s volebním řádem § 3, odst. 5) do pátku 31. srpna 2018.
 

Formuláře pro navrhování kandidátů jsou ke stažení zde:

              Počet navržených kandidátů do jednotlivých orgánů k 31. květnu 2018:


Orgán

Dosud obdržené nominace

Počet volených pozic

Výkonný výbor
7
13 (7 + 6 náhradníků)
Dozorčí komise
11
15 (11 + 4 náhradníci)
Kárná komise
8
10 (7 + 3 náhradníci)

Prezentace jednotlivých kandidátů bude uveřejněna v příloze časopisu Auditor č. 7/2018.