OPAKOVANÁ VÝZVA - navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 31. května

Volební komise na svém druhém zasedání 17. dubna provedla kontrolu návrhů kandidátů do volených orgánů komory a konstatovala, že všechny návrhy byly doručeny ve stanoveném termínu, tj. do 15. dubna 2018, a obsahovaly požadované údaje.

Vzhledem k tomu, že Volební komise neobdržela do stanoveného termínu 15. dubna 2018 dostatečný počet návrhů na kandidáty do Výkonného výboru, Dozorčí komise a Kárné komise, prodloužila termín pro další návrhy kandidátů (v souladu s volebním řádem § 3, odst. 5) do čtvrtka 31. května 2018.

Formuláře pro navrhování kandidátů auditoři obdrželi spolu s časopisem Auditor č. 1/2018 nebo jsou ke stažení zde:

              Počet navržených kandidátů do jednotlivých orgánů k 15. dubnu 2018:


Orgán

Dosud obdržené nominace

Počet volených pozic

Výkonný výbor
6
13 (7 + 6 náhradníků)
Dozorčí komise
11
15 (11 + 4 náhradníci)
Kárná komise
6
10 (7 + 3 náhradníci)

Prezentace jednotlivých kandidátů bude uveřejněna v příloze časopisu Auditor č. 7/2018.