OPAKOVANÁ VÝZVA - navrhujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 17. října

Volební komise na svém čtvrtém zasedání 4. září provedla kontrolu nově obdržených návrhů kandidátů do orgánů komory a konstatovala, že všechny návrhy obsahovaly požadované údaje. Vzhledem k tomu, že počet navržených kandidátů do Výkonného výboru, Dozorčí i Kárné komise byl v prodlouženém termínu do 31. srpna nižší, než je podle volebního řádu § 3 odst. 5 třeba, prodloužila Volební komise termín pro navrhování do středy 17. října 2018.
 

Formuláře pro navrhování kandidátů jsou ke stažení zde:

              Počet navržených kandidátů do jednotlivých orgánů k 31. srpnu 2018:


Orgán

Dosud obdržené nominace

Počet volených pozic

Výkonný výbor
7
13 (7 + 6 náhradníků)
Dozorčí komise
12
15 (11 + 4 náhradníci)
Kárná komise
10
10 (7 + 3 náhradníci)

Prezentace jednotlivých kandidátů bude uveřejněna v příloze časopisu Auditor č. 7/2018.