Opakovaná výzva k vyhlášení výběrového řízení na auditora účetní závěrky KA ČR

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky KA ČR a jeho náhradníka.
Jedná se o audit účetní závěrky Komory auditorů ČR k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2019.

Podmínkou je zkušenost s audity pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Nabídky vč. referencí od klientů zasílejte nejpozději do 21. června 2018, do 12:00 hodin
na e-mailovou adresu vyberoverizeni@kacr.cz.

Případné dotazy k výběrovému řízení lze zasílat nejpozději do 19. června 2018 na uvedenou e-mailovou adresu.

KA ČR si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, a to bez nutnosti vybrat některou z nabídek. KA ČR nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům, jejichž nabídka nebude vybrána, důvody takového rozhodnutí.

Zasláním své nabídky KA ČR dáváte, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v databázi KA ČR, a to výhradně za účelem vyhodnocení podaných nabídek a v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu 3 let od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.