Nový formát zprávy auditora

V důsledku změn mezinárodních standardů pro audit (ISA) řady 700, novely zákona o auditorech, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 a souvisejících aplikačních doložek vydávaných Komorou auditorů přichází nejvýraznější změna formátu zprávy auditora o ověření účetní závěrky za poslední desetiletí.
V rámci sekce Metodická podpora a Auditorské standardy naleznete všechny aktuálně dostupné informace z této oblasti.